Pridať nový inzerát

Pravidlá pre pridávanie inzerátov:
 • je zakázané vkladať duplicitné inzeráty (inzeráty s rovnakým textom), toto pravidlo platí aj pre inzeráty vložené na iných webových stránkach, ak bude takýto inzerát nájdený bude automaticky odstránený
 • písať stručne a k veci
 • každý užívateľ môže vložiť len jeden totožný inzerát denne
 • zaraďovať inzeráty do správnych kategórií
 • vyhnite sa nadmernému používaniu !!! ??? ...
 • u ponúk sa podpísať celým menom a priezviskom alebo názvom právnickej osoby
 • používať diakritiku (dĺžne a mäkčene), interpukciu
 • nepísať celé slová VEĽKÝMI PÍSMENAMI
 • kontaktné údaje do textu inzerátu nepatria (dajte ich do samotných políčok pre to určených)
 • nezadávať inzeráty, ktoré odkazujú na spoplatnené linky 0900 atď.
 • je zakázané inzerovať ponuky s poplatkom vopred!
Inzeráty sa zobrazujú okamžite, ale sú spätne schvaľované. Ak inzerát nesplňuje niektorú z týchto podmienok, BUDE zmazaný. Pri opakovanom nesplnení podmienok pri podávaní inzerátu môže byť užívateľovi zablokovaný prístup. Na zverejnenie inzerátu nie je nárok.
Popis inzerátu

Overenie *
Zadávateľ inzerátu súhlasí so spracovaním a zverejnením im zadaných údajov a udeľuje súhlas s prípadným marketingovým kontaktom. Autor inzerátu nesie plnú zodpovednosť za svoj inzerát, administrátor webu si vyhradzuje právo inzerát čiastočne upraviť alebo zmazať.
Celkom 13275 inzerátov
Pridať inzerát