Pridať nový inzerát

Pravidlá pre pridávanie inzerátov:
 • je zakázané vkladať duplicitné inzeráty (inzeráty s rovnakým textom), toto pravidlo platí aj pre inzeráty vložené na iných webových stránkach, ak bude takýto inzerát nájdený bude automaticky odstránený
 • písať stručne a k veci
 • každý užívateľ môže vložiť len jeden totožný inzerát denne
 • zaraďovať inzeráty do správnych kategórií
 • vyhnite sa nadmernému používaniu !!! ??? ...
 • u ponúk sa podpísať celým menom a priezviskom alebo názvom právnickej osoby
 • používať diakritiku (dĺžne a mäkčene), interpukciu
 • nepísať celé slová VEĽKÝMI PÍSMENAMI
 • kontaktné údaje do textu inzerátu nepatria (dajte ich do samotných políčok pre to určených)
 • nezadávať inzeráty, ktoré odkazujú na spoplatnené linky 0900 atď.
 • je zakázané inzerovať ponuky s poplatkom vopred!
Inzeráty sa zobrazujú okamžite, ale sú spätne schvaľované. Ak inzerát nesplňuje niektorú z týchto podmienok, BUDE zmazaný. Pri opakovanom nesplnení podmienok pri podávaní inzerátu môže byť užívateľovi zablokovaný prístup. Na zverejnenie inzerátu nie je nárok.
Popis inzerátu

Prepíšte číslom
Zadávateľ inzerátu súhlasí so spracovaním a zverejnením im zadaných údajov a udeľuje súhlas s prípadným marketingovým kontaktom. Autor inzerátu nesie plnú zodpovednosť za svoj inzerát, administrátor webu si vyhradzuje právo inzerát čiastočne upraviť alebo zmazať.
Celkom 13209 inzerátov
Pridať inzerát