Pôžičky na zmenku

Vo finančnom svete je veľké množstvo rôznych druhov bankových i nebankových pôžičiek. Či už sa jedná o pôžičky s poplatkom, kontokorent, SMS pôžičky alebo pôžičky bez registra, všetky sú niečím špeciálne a všetky majú svoje výhody a nevýhody.

Veľmi zaujímavou variantou sú potom pôžičky na zmenku, ktoré sú na slovenské populárne a často vyhľadávané. Ani sa nie je čomu diviť. Pre svoju jednoduchosť a krátku dobu, ktorá je potrebná na ich vybavenie, je tento druh pôžičky hojne využívaný.

A ako taká pôžička na zmenku prebieha? Obvykle dlžník, teda ten, čo si chce peniaze požičať, spíše na osobnej schôdzke s veriteľom, teda investorom, ktorý je ochotný mu za daných podmienok požičať, zmenku. Zmenka je typ cenného papiera, na ktorom sú uvedené potrebné údaje a na ktorom sa dlžník zaväzuje veriteľovi peniaze v daný čas a na danom mieste vrátiť. Zmenka potom slúži investorovi na zabezpečenie ním zapožičaných finančných prostriedkov a nič nebráni tomu, aby ich žiadateľovi poskytol.

Po uplynutí doby, ktorá je na zmenke uvedená, potom dlžník investorovi vráti sumu, ktorá je na zmenke uvedená. Tu pozor na podpisovanie zmenky, na ktoré nie sú uvedené všetky zákonom požadované údaje. V tom prípade sa jedná o tzv. bianco zmenku (viacej v zákone zmenkovom a šekovom).

O pôžičku na zmenku si môžete požiadať napríklad na týchto internetových stránkach – www.pozicka-na-zmenku.sk

Celkom 13275 inzerátov
Pridať inzerát